Emisjonen i Vestlandet Kommunebygg er nå lukket

Emisjonen på 114 050 000 NOK i Vestlandet Kommunebygg AS ble lukket 23. mars 2020. Fondet kjøper Bergen vest politistasjon i Krokatjønnveien 15 og Molde politistasjon i Strandgata 2.

Tilrettelegger for transaksjonen var Njord Securities og Njord Alternative Investments vil forvalte fondet.