Finanstilsynet godkjenner Vestlandet Kommunebygg for markedsføring

6. Februar 2020 ble IMet for Vestlandet Kommunebygg AS godkjent for markedsføring av Finanstilsynet. Fondet har nå tillatelse til å markedsføre seg mot både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer med en minstetegning på 1 100 000 NOK. Målsatt egenkapitalbase for fondet er 85-300 MNOK.