Lillehammer Etatbygg får tillatelse til å markedsføres

7. juli 2020 fikk Njord Alternative Investments AS tillatelse fra Finanstilsynet til å markedsføre IMet for Lillehammer Etatbygg AS. Minstetegning i fondet vil være 1 100 000 NOK og vil markedsføres til både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer. Fondet søker å oppnå en egenkapitalbase på mellom 165-380 MNOK.