Njord Alternative Investments får AIF konsesjon

11. desember 2019 fikk Njord Alternative Investments AS konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond (AIF) etter Lov om alternative investeringsfond § 2-2, første ledd. Njord Alternative Investments har som målsetning å bli et ledende forvaltningsselskap for alternative investeringsfond med nordisk næringseiendom i fokus.