Nytt diversifisert eiendomsfond - Kraft Eiendomsinvest I AS

Mandag 16. oktober åpnet vi den første emisjonen i vårt nye diversifiserte eiendomsfond Kraft Eiendomsinvest I AS. Fondet vil investere i næringseiendom i Norge innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene som fondet vil investere i skal ha god underliggende kontantstrøm, lange leiekontrakter og robuste motparter. Fondets målsetning er å oppnå 7-9 % IRR og 5-7 % årlig utbytte over Fondets levetid.

Se mer informasjon om fondet på linken under:

Kraft Eiendomsinvest I AS