Nytt eiendomsfond - Førde Etatbygg

2. juli 2021 ble prospektet for Førde Etatbygg AS (Njord Prosjekt 55 AS) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra NOK 200.000 i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 5. juli 2021 til kl. 16:00 den 24. august 2021.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Førde Etatbygg AS