Nytt fond - Kjeller Eiendomsinvest AS

22. desember 2022 ble prospektet for Kjeller Eiendomsinvest AS (Njord Prosjekt 84 AS) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra NOK 200.000 i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 23. desember 2022 til kl. 16:00 den 5. februar 2023.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Kjeller Eiendomsinvest AS