Nytt eiendomsfond - Tønsberg Etatbygg

14. mai 2021 ble prospektet for Tønsberg Etatbygg AS (Njord Prosjekt 63 AS) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra NOK 200.000 i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 18. mai 2021 til kl. 16:00 den 4. juni 2021.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Tønsberg Etatbygg AS