Prospekt for Lillehammer Etatbygg godkjent

19. august 2020 ble prospektet for Lillehammer Etatbygg AS (Njord Prosjekt 46) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra 200.000 NOK i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 20. august 2020 til kl. 16:00 den 9. oktober 2020.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Lillehammer Etatbygg AS