Prospekt for Sørlandet Etatbygg (Njord Prosjekt 61 AS) godkjent

26. februar 2021 ble prospektet for Sørlandet Etatbygg AS (Njord Prosjekt 61 AS) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra NOK 200.000 i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 1. mars 2021 til kl. 16:00 den 14. april 2021.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Sørlandet Etatbygg AS