Prospekt for Bergen Etatbygg (Njord Prosjekt 57 AS) godkjent

8. april 2021 ble prospektet for Bergen Etatbygg AS (Njord Prosjekt 57 AS) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra NOK 200.000 i bestillingsperioden fra kl. 09:00 den 9. april 2021 til kl. 16:00 den 10. mai 2021.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Bergen Etatbygg AS