Prospekt for Ski Etatbygg (Njord Prosjekt 52) godkjent

20. november 2020 ble prospektet for Ski Etatbygg AS (Njord Prosjekt 52) godkjent av Finanstilsynet, og fondet åpnes for tegninger fra 200.000 NOK i bestillingsperioden fra kl. 16:00 den 20. november 2020 til kl. 16:00 den 18. desember 2020.

Se mer informasjon om fondet og prospektet på linken under:

Ski Etatbygg AS