Ski Etatbygg får tillatelse til å markedsføres

16. november 2020 fikk Njord Alternative Investments AS tillatelse fra Finanstilsynet til å markedsføre eiendomsfondet Njord Prosjekt 52 AS (vil endres til Ski Etatbygg AS). Fondet vil eie Vestveien 16 i Ski som er et sentralt vekstområde i kraftig utvikling, sør for Oslo. Eiendommen er fullt utleid til Politiets Fellestjenester med 12,4 års WAULT og 100 % KPI-justert leie. Eiendommen utgjør det administrative hovedkontoret til Øst Politidistrikt, som etter sammenslåingen i 2016 er Norges nest største politidistrikt med ca. 1.700 ansatte. Minstetegning i fondet vil være 200.000 NOK og fondet vil markedsføres til både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer. Målsatt størrelse på emisjonen er 188.500.000 NOK og vil tilrettelegges av Njord Securities.