Vellykket emisjon i Offentlig Eiendomsinvest I AS

Fredag 18. februar 2022 stengte vi vår første emisjon i fondet Offentlig Eiendomsinvest I AS. Det var da 343 investorer som hadde valgt å tegne seg i emisjonen for totalt 372,1 millioner kroner.