Compliance

Njord Alternative Investments er en norsk forvalter av alternative investeringsfond med konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte Alternative Investeringsfond (AIF) etter AIF-loven § 2-2 (1).

Njord Alternative Investments AS er medlem av Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF) som er en interesseorganisasjon for forvaltere av alternative investeringsklasser og -strategier. Primærformålet til foreningen er å arbeide overfor norske myndigheter og offentlighet med sikte på å heve kunnskapsnivået om næringen og produktene, samt å legge til rette for best mulige rammevilkår for næringen. Samtlige av Njord Alternative Investments AS sine Fondsprodukter vil være registrert i klageordningen til NKFF.