Nytt diversifisert eiendomsfond - Offentlig Eiendomsinvest I AS

Mandag 3. januar åpner vi den første emisjonen i vårt nye diversifiserte eiendomsfond Offentlig Eiendomsinvest I AS. Fondet vil investere i næringseiendom i Norge innen segmentene kontorbygg og kombinasjonsbygg som har god underliggende kontantstrøm, lange leiekontrakter og høy grad av offentlige leietakere.

Bestillingsperioden for tegning i fondet er fra kl. 09:00 3. januar 2022 til kl. 16:00 den 28. februar 2022.

Se mer informasjon om fondet på linken under:

Offentlig Eiendomsinvest I AS