Om Njord Alternative Investment

Hovedkontor

Oslo

Adresse

Dronning Mauds gate 1

0250 Oslo


Org. nr.

921 787 847

Lei-kode

984500DA8UE00AQ2F708

Våre ansatte Eiendom Venture Capital

Njord Alternative Investments AS er et norsk forvaltningsselskap som spesialiserer seg på investeringer innen næringseiendom, shipping, private equity og private debt. Selskapet ble startet i 2019 og har konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond etter AIF-loven § 2-2 (1).

Njord Alternative Investments AS er et 100 % eid datterselskap av Njord Securities AS.