Om Njord Alternative Investment

Hovedkontor

Oslo

Adresse

Dronning Mauds gate 1

0250 Oslo


Org. nr.

921 787 847

Lei-kode

984500DA8UE00AQ2F708

Våre ansatte Våre fond

Njord Alternative Investments AS er et norsk forvaltningsselskap som spesialiserer seg på investeringer innen næringseiendom, shipping, private equity og private debt. Selskapet ble startet i 2019 og har konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond etter AIF-loven § 2-2 (1).

Njord Alternative Investments AS er et 100 % eid datterselskap av Njord Securities AS.