Bergen Etatbygg AS

Adresse

Strandgaten 229 og Nordnesbodene 2, Bergen

Segment

Kontor

Prospekt Nøkkelinformasjon

Fondet har kjøpt Strandgaten 229 og Nordnesbodene 2 som er en sentral kontoreiendom ved sjøen på Nordnes i Bergen.

Bygget utgjør hovedkontoret til Fiskeridirektoratet som leier hele eiendommen på en uoppsigelig leiekontrakt frem til 31. desember 2030. Leieavtalen har en WAULT på 9,7 år og justeres årlig med 100 % KPI-regulering. Kontorarealet har en fleksibel utforming med cellekontorer og store fellesarealer, og åpne etasjeskiller og glasstak over deler av bygget sørger for godt lysinnslipp til arealet.

For mer informasjon om fondet, se link til Prospektet over.

WAULT

9,7 år

Yield

5,8 %

Areal

8 748 kvm

Offentlige leietakere

100 %

KPI-regulering

100 %

LTV

65 %

Prosjektpris

338,5 MNOK

Byggeår

1989