Førde Etatbygg AS

Adresse

Storehagen 1E, Førde

Segment

Kontor

Prospekt Nøkkelinformasjon

Fondet vil eie Storehagen 1E som er et moderne kontorbygg med attraktiv beliggenhet i Førde sentrum. Offentlige aktører som Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestland Fylkeskommune, BUFetat og Konfliktrådet står for ca. 85 % av leieinntektene på kontrakter som varer frem til 01.08.2030. Eiendommen ble oppført i 2010 og er et prisvinnende atriumsbygg med gjennomgående høy standard.

Målsatt størrelse på emisjonen er NOK 77.000.000 og minstetegning i fondet er NOK 200.000. Bestillingsperioden for å delta i emisjonen er fra kl 09:00 5. juli 2021 til kl 16:00 24. august 2021.

For mer informasjon om fondet, se link til Prospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

WAULT

8,1 år

Yield

5,6 %

Areal

6 220 kvm

Offentlige leietakere

86 %

KPI-regulering

86 %

LTV

65 %

Prosjektpris

222 MNOK

Byggeår

2010