Førde Etatbygg AS

Adresse

Storehagen 1E, Førde

Segment

Kontor

Prospekt Tilleggsprospekt Nøkkelinformasjon

Fondet har kjøpt Storehagen 1E som er et moderne kontorbygg med attraktiv beliggenhet i Førde sentrum. Offentlige aktører som Lotteri og Stiftelsestilsynet, Vestland Fylkeskommune, BUFetat og Konfliktrådet står for ca. 86 % av leieinntektene på kontrakter som varer frem til 01.08.2030. Eiendommen ble oppført i 2010 og er et prisvinnende atriumsbygg med gjennomgående høy standard.

For mer informasjon om fondet, se link til Prospekt, Tilleggsprospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

WAULT

8,0 år

Yield

5,8 %

Areal

6 220 kvm

Offentlige leietakere

86 %

KPI-regulering

86 %

LTV

65 %

Byggeår

2010