Kraft Eiendomsinvest I AS

Verdipapirdokument Tilleggsprospekt Nøkkelinformasjon


Lokasjon

Norge

Segment

Storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri

Fondet er etablert for å investere i norske næringseiendommer innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene som fondet vil investere i skal ha god underliggende kontantstrøm, lange leiekontrakter og robuste motparter. Fondets målsetning er å oppnå 7-9 % IRR og 5-7 % årlig utbytte over Fondets levetid.

For mer informasjon om Fondet og emisjonen, se link til Verdipapirdokument, Tilleggsprospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

IRR mål

7-9 %

Utbytte mål

5-7 %

WAULT

> 7 år

LTV

60 %

Forventet levetid

5-7 år