Offentlig Eiendomsinvest I AS

Prospekt Nøkkelinformasjon


Lokasjon

Moss, Kongsvinger, Larvik, Porsgrunn, Lillehammer, Trondheim, Namsos, Bodø, Tromsø og Kirkenes.

Segment

Kontorbygg og kombinasjonsbygg

Fondet investerer i næringseiendom i Norge innen segmentene kontorbygg og kombinasjonsbygg som har god underliggende kontantstrøm, lange leiekontrakter og høy grad av offentlige leietakere. Fondets målsetning er å oppnå 8-10 % IRR og 5-7 % årlig utbytte over Fondets levetid.

Fondet har en diversifisert eiendomsportefølje som er investert og allokert i 13 eiendommer med 70 % offentlige leietakere og en WAULT på 7,2 år.

  • Emisjon I ble lukket 18. februar 2022 med MNOK 371 i egenkapital
  • Emisjon II ble lukket 1. juli 2022 med MNOK 389 i egenkapital

Fondet vil nå gjennomføre en ny emisjon med bestillingsperiode fra 8. desember 2022 kl. 16:00 til 22. desember 2022 kl. 23:59. Minstetegning er NOK 200.000 og målsatt størrelse på emisjonen er MNOK 400.

For mer informasjon om Fondet og emisjonen, se link til Prospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

Offentlige leietakere

> 60 %

IRR mål

8-10 %

Utbytte mål

5-7 %

WAULT

> 7 år

Forventet levetid

5-7 år