Ski Etatbygg AS

Adresse

Vestveien 16, Ski

Segment

Kontor

Prospekt Tilleggsprospekt Nøkkelinformasjon

Fondet har kjøpt Vestveien 16 i Ski som er et sentralt vekstområde i kraftig utvikling, sør for Oslo. Eiendommen er 100 % utleid til Politiets Fellestjenester med 12,4 års WAULT og 100 % KPI-regulering på leieinntektene. Eiendommen utgjør det administrative hovedkontoret til Øst Politidistrikt, som etter sammenslåingen i 2016 er Norges nest største politidistrikt med ca. 1.700 ansatte. Distriktet dekker de tidligere fylkene Akershus (unntatt Asker og Bærum) og Østfold, som nå er en del av Viken.

Bygget på totalt 10.199 kvm ble oppført i 2008 og oppgradert/utvidet i takt med politiets behov i 2013 og 2017. Foruten fleksible kontorarealer og møterom, huser bygget attraktive støttefunksjoner som parkering i kjeller, celler med tilgang til egen bakgård, skytebane, treningsrom, garderobe, lager og kantine. Det er i tillegg god parkering ute. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til nye Follobanen og Follo Tingrett.

Med utviklingsmuligheter på inntil 5.000 kvm innenfor dagens regulering og med mulighet for omregulering til totalt 10.000 kvm nybygg, vil eiendommen dekke fremtidige utvidelsesbehov for leietaker i lang tid.

For mer informasjon om fondet, se link til Prospektet og Tilleggsprospektet over.

WAULT

12,4 år

Yield

4,4 %

Areal

10 199 kvm

Statlig leietakere

100 %

KPI-regulering

100 %

LTV

65 %

Prosjektpris

570 MNOK

Byggeår

2008/2013/2017