Tønsberg Etatbygg AS

Adresse

Tollbodgaten 9 og Baglergaten 2, Tønsberg

Segment

Kontor

Prospekt Nøkkelinformasjon

Fondet vil eie Tollbodgaten 9 og Baglergaten 2 i Tønsberg som i dag utgjør Tønsberg Politistasjon. Justis- og Beredskapsdepartementet og Politiets Fellestjenester leier samlet ca. 94 % av bygget på leiekontrakter som varer frem til 31. mars 2027.

Målsatt størrelse på emisjonen er NOK 129.000.000 og minstetegning i fondet er NOK 200.000. Bestillingsperioden for å delta i emisjonen er fra kl 09:00 18. mai 2021 til kl 16:00 4. juni 2021.

For mer informasjon om fondet, se link til Prospekt og Nøkkelinformasjon til venstre.

WAULT

5,9 år

Yield

5,3 %

Areal

10 441 kvm

Offentlige leietakere

94 %

KPI-regulering

75 %

LTV

65 %

Prosjektpris

370 MNOK

Byggeår

1984/2018