Vestlandet Kommunebygg AS

Adresse

Strandgata 2, Molde

Krokatjønnveien 15, Fyllingsdalen

Segment

Kontor

Fondets investeringer består av Molde politistasjon i Strandgata 2 og Bergen vest politistasjon i Krokatjønnveien 15. Molde politistasjon ble oppført i 1916 med et tilbygg fra 2015, og Bergen Vest politistasjon ble oppført i 1988 med et tilbygg fra 2010. Eiendommene er fullt utleid med en WAULT på 10,6 år og 100 % KPI-regulering på leien hvorav 72 % er utleid til statlig aktører. Byggene har sentral beliggenhet i Molde og Bergen og holder god teknisk standard.

WAULT

10,6 år

Yield

5,7 %

Prosjektpris

351,5 MNOK

LTV

65 %

KPI-regulering

100 %

Statlig aktører

72 %

Areal

14 108 kvm