Venture Capital

Njord Alternative Investments har inngått en partnerskapsavtale med Onepointfive Capital Partners AS for å etablere venture capital fond med fokus på klima og bærekrafts investeringer i Europa. Vi etablerte det første fondet Onepointfive Opportunities i 2022.

For mer informasjon se hjemmesiden til Onepointfive